Standard International

Ausstellungsansicht Standard International, Glinkastraße 17, Berlin, 2018

STANDARD INTERNATIONAL, 2018

Glinkastraße 17, Berlin

Gruppenausstellung

2018

Eingang, 2002

Holz, Rauhputz, Farbe, Lampe,
343,5 x 170 x 162 cm
Ausstellung: Standard International, 2018