Ohne Titel ( Triptychon), Inkjet auf Glas, 2017, Inkjet, Glas, Metall, 100 x 160 cm, Edition: 3

Ohne Titel (Blumen-Negativ), 2017, Inkjet, Glas, Holz, 85 x 85 cm, Edition: 3